POČETNA  |  O NAMA  |  AKTUELNOSTI  |  POSTAVKE  |  ZBIRKE  |   PUBLIKACIJE   |  POSJETA  KONTAKTI  |  RAZGLEDNICA  | 

 

 

AKTUELNOSTI

 

 

 


 

IZLOŽBA "EXODUS"

 

 


 

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA PEĐE ĐONOVIĆA

 

 

 


 

 

 

 


 

Izložba radova akademika Dragana Karadžića kroz četiri i po decenije stvaralaštva

 

 

 

Izložba slika, crteža i akvarela akademika Dragana Karadžića, pod nazivom „Znaci... Dodiri... Trajanja“ biće otvorena u utorak, 11. juna u 19 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“ na Cetinju.

Izložbu na kojoj će biti predstavljena djela nastala proteklih četiri ipo decenije umjetnikovog rada otvoriće direktorica Narodnog muzeja Crne Gore, istoričarka umjetnosti i likovna kritičarka, dr Anastazija Miranović.

Dragan Karadžić je završio Fakultet likovnih umjetnosti 1978. godine u Beogradu, u klasi profesora Radenka Miševića. Kod istog profesora magistrirao je 1980. godine.

Kao stipendista Vlade Francuske, završio je specijalizaciju na Academie des Beaux-Arts u Parizu kod profesora Žaka Jankela, 1981–1982. godine. Bio je na studijskim boravcima u Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Španiji, Grčkoj i SAD.

Radio je kao predavač na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (Odsjek za likovno vaspitanje, predmet Slikarstvo), a od 1990. godine radi na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju kao docent, zatim kao vanredni profesor, a od 2002. godine redovni je profesor Univerziteta. Od 1990. do 1994. godine bio je prodekan, a od 1994. do 1996. godine dekan Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju.

Imao je 60 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Kolektivno je izlagao na više od 400 izložbi u većini jugoslovenskih centara, zatim u Parizu, Beču, Briselu, Štutgartu, Manhajmu, Oslu, Nikoziji, Bukureštu, Košicama, Malti, Giterslou, Kairu, Tokiju, Hamburgu, Rimu, Bariju, Sofiji, Pekingu, Vašingtonu, Moskvi, Kelnu, Beču, Gracu, Lincu, Odesi, Lavovu, Insbruku... Dobitnik je 23 nagrade, među kojima Trinaestojulske nagrade (1995), Nagrada „Milunović, Stijović, Lubarda“ (1997. i 1999), Povelja istaknutim kulturnim stvaraocima (2010), Specijalno priznanje za izvanredno umjetničko dostignuće na 42. Bijenalu crteža, Svjetske galerije crteža Osten, Skoplje (2014)...

Slike, crteži i akvareli nalaze se u više muzeja, galerija i institucija u bivšoj Jugoslaviji, kao i u privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.

Redovni je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Živi u Podgorici.

Organizatori izložbe su Narodni muzej Crne Gore i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Izložba će trajati do 11. jula.

 

 

 


 

 

„Eros, krv i svetost“ predstavljen u Rimu

 

 

 

 


 

 

 

Povodom Međunarodnog dana muzeja Narodni muzej Crne Gore Vas poziva na svoje programe:

 

Otvaranje izložbe „Začarani svijet Marijane i Branimira Gušića“, subota, 18.maj u 19 časova, Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić, IV sprat

 

Otvaranje izložbe „Ambijentalni ukrasi na crnogorskom dvoru“, subota, 18.maj u 20 časova, Biljarda

 

Mini kino, 18. maj, projekcije filma o Miodragu Dadu Đuriću

Termini prikazivanja: od 10 do 17 časova, CGU Miodrag Dado Đurić

 

Predavanje | 18. maj

Hasenina logoraška košulja, CGU Miodrag Dado Đurić, 18 časova

 

Noć muzeja | 18. maj

Ulaz u sve muzeje je slobodan u terminu od 19 do 24 časa

 

 


 

 

. 

.v

 

 


 

 

Predstavnici Narodnog muzeja učestvovali na međunarodnoj konferenciji u Solunu

 

 

 

.


 

 

Arheološka istraživanja Crvene Strijene

 

(Objavljeno u Luxury Inflight magazin Montenegroairlinesa br 16)

 

 

 

Lokalitet evropskog značaja koji pruža širok spektar arheoloških mogućnosti nije samo lokalitet, već je i istorijska riznica Crne Gore, Evrope i svijeta. Nalazište u selu Petrovići, iznad lijeve obale rijeke Trebišnice, danas Bilećkog jezera, jedno je od najznačajnijih kulturnih simbola Crne Gore i grada Nikšića.

Crvena Stijena posjeduje najduži arheološki kontinuitet u Evropi, počev od najranijeg neolita pa sve do početka srednjeg paleolita. Radi se o lokalitetu koji pruža gotovo jedinstvenu priliku za otkrivanje informacija o proto-kulturnoj organizaciji srednjeg paleolitskog (neandertalskog) društva, promjenama koje su se dešavale od srednjeg do novijeg paleolita, ekonomskoj i socijalnoj adaptaciji do kraja pleistocena i početka savremenih klimatskih uslova i konačno uvodi u neolit zemljoradnički način života u Evropu. Nijedna teritorija u Evropi ne posjeduje i ne pruža ovako širok spektar arheoloških mogućnosti i otkrića.

Rukovoditeljka Arheološkog muzeja Crne Gore, mr arheolog Mitra Cerović, kaže da je značaj Crvene Stijene mnogostruk, te da se može posmatrati sa aspekta arheologije, antropologije, geologije, paleontologije, arheozoologije, paleobotanike i drugih naučnih

disciplina.

- Kao takav ovaj lokalitet bez sumnje predstavlja jedan od najznačajnijih staništa praistorijskog čovjeka u Evropi i šire u svijetu i doprinosi cjelovitijem razumijevanju načina života i običaja praistorijskih zajednica koje su živjele u ovoj pećini – abriju, navela je Cerović...

 

 


 

Narodnom muzeju Crne Gore biće ustupljeni dnevnici princeze Ksenije

Osam godina putovanja do Muzeja kralja Nikole

 

Dnevnici princeze Ksenije, koje je princ Nikolaj Romanov u maju 2011. godine poklonio Crnoj Gori, konačno će se naći u Muzeju kralja Nikole na Cetinju. Punih osam godina čuvani su u Ministarstvu kulture koje će, u saradnji sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara i Narodnim muzejom Crne Gore, ispuniti proceduru za njihovo trajno deponovanje i izlaganje u muzeju Petrovića na Cetinju.

Ugovor o donaciji dnevnika potpisali su na Cetinju tadašnji predsjednik Vlade Crne Gore Igor Lukšić i princ Nikolaj Romanov koji je bio potomak ruske carske porodice i praunuk crnogorskog kralja Nikole, tj. unuk njegove ćerke Milice, udate za Petra Nikolajeviča Romanova.

Primopredaja dnevnika, nastalih u periodu od 1905. do 1928. godine, sa izuzećem onih koji su nastali 1924. godine, kao i dvije bilježnice o primljenoj pošti u periodu od 1912. do 1914. godine, izvršena je 19. maja 2011. godine, u Vili Miločer. Aktom o primopredaji Ministarstvo kulture, na čijem čelu je u to vrijeme bio Branislav Mićunović, preuzelo je 19 svezaka, dok je ostali dio predat Porto Montenegru u Tivtu (šest svezaka).

Inicijativu da se dnevnici trajno smjeste u Muzej kralja Nikole pokrenuo je Narodni muzej, čija se uprava Ministarstvu kulture zvanično obratila 22.februara ove godine, sa zahtjevom da im se zbirka princeze Ksenije ustupi radi njenog čuvanja, istraživanja i prezentacije u dijelu muzejskih zbirki. Ministarstvo kulture je, inače, 4. maja 2017. godine uputilo inicijativu za uspostavljanje zaštite ove zbirke Upravi za zaštitu kulturnih dobara. Inicijativa je prihvaćena, o čemu je Uprava zvanično informisala Ministarstvo 14. septembra iste godine. Uprava je utvrdila da je zbirka autentična, te da sadrži 19 dnevnika i predstavlja značajno pisano svjedočanstvo o crnogorskoj istoriji.

Uprava je, shodno čl. 23, 25 i 26 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, pokrenula postupak utvrđivanja kulturne vrijednosti obrazovanjem stručnog tima, koji na osnovu istraživačkih nalaza i drugih relevantnih dokaza o svojstvima i osobenostima dobra i valorizacijom njihovog značaja, treba da sačini elaborat kao osnov za utvrđivanje statusa kulturno dobro.

U dokumentu „Informacija o ustupanju Zbirke dnevnika princeze Ksenije“, koji je razmatrala Vlada na redovnoj sjednici 18. aprila, podsjeća se na član 39 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, koji propisuje da Vlada za svako kulturno dobro kojim raspolaže država određuje subjekat koji će njime upravljati. Članom 40 Zakona o zaštiti kulturnih dobara je propisano i da kulturnim dobrom u privatnoj svojini upravlja vlasnik, ako to pravo nije ugovorom prenio na drugo lice.

- Imajući u vidu izloženo, Ministarstvo kulture predlaže da se 19 primjeraka dnevnika koji se nalaze u ovom ministarstvu ustupe Narodnom muzeju Crne Gore, radi njihovog čuvanja, istraživanja i prezentovanja u dijelu muzejskih zbirki Muzeja kralja Nikole – navodi se u dokumentu.

Muzej kralja Nikole, prema navodima u dokumentu, dužan je da u roku od 30 dana od dana prispijeća zbirke u Muzej izvrši stručnu obradu predmeta i da obezbijedi uslove za njeno čuvanje.

Iz Ministarstva kulture Pobjedi je zvanično saopšteno da dnevnici nijesu do sada predati na upravljanje Narodnom muzeju, jer nijesu bili stvoreni adekvatni formalno-pravni uslovi. Aktom o preuzimanju, kako se navodi u odgovorima Pobjedi, Ministarstvo kulture je preuzelo 19 dnevnika iz donacije i obezbijedilo uslove za njihovu zaštitu, dok se ne steknu zakonski uslovi za postupanje u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara.

- Naime, 2011. godine se radila reorganizacija nacionalnih ustanova iz oblasti kulturne baštine, pored ostalih i Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore. Cijeneći kompleksnost navedene ustanove u pogledu reorganizacije, kao i obaveze usklađivanja rada sa novim propisima koji su prethodili procesu institucionalne reforme, Narodni muzej u vrijeme donacije nije ispunjavao formalno-pravne uslove. Takođe, uslovi u kojima su se dnevnici nalazili, nakon preuzimanja, obezbjeđivali su njihovu zaštitu, i u isto vrijeme bili dostupni stručnjacima za eventualno korišćenje, u skladu sa propisima – saopštili su iz Ministarstva.

Dalje su istakli da se Ministarstvo kulture prije svega vodilo ciljem očuvanja i adekvatne zaštite ove izuzetne kulturnoistorijske građe.

- Proteklih osam godina stanje dnevnika nije degradirano, naprotiv, dalje aktivnosti Ministarstva kulture biće usmjerene na unapređenje istog, sa svih zakonskih i stručnih aspekata – istakli su iz Ministarstva.

Podsjetili su da Uprava za zaštitu kulturnih dobara već radi na utvrđivanju vrijednosti zbirke princeze Ksenije, a konačni status znaće se po okončanju tog postupka.

- Pomenuta zbirka ima vrijednost jer predstavlja lična svjedočanstva princeze Ksenije o

njenom i o životu njene porodice, a posebno je značajna sa aspekta uvida u život dinastije Petrović Njegoš u egzilu, što je izuzetno važno za crnogorsku istoriju. U ovom trenutku je najvažnije rješavanje pravnog statusa zbirke, ali i njena dalja zaštita, stručna obrada i prezentacija, kako bi se učinila dijelom javne zbirke od nacionalnog značaja i na odgovarajući način učinila dostupnom javnosti – saopštili su iz Ministarstva.

Na pitanje da li će preostali dio dnevnika, koji se čuva u Zbirci pomorskog nasljeđa Porto Montenegra, biti pridružen kolekciji u Muzeju kralja Nikole, iz Ministarstva su odgovorili da su u intenzivnoj komunikaciji sa upravom Porto Montenegra, odnosno „Adriatik marinas“, radi dalje saradnje povodom očuvanja, valorizacije i prezentacije dnevnika koji se nalaze u njihovom posjedu. Sa druge strane, PR Porto Montenegra Danilo Kalezić kazao je za Pobjedu da je Ministarstvo kulture već uputilo inicijativu Portu za primopredaju preostalih šest svezaka dnevnika.

- Dnevnici su izloženi u Zbirci pomorskog nasljeđa, u izuzetnim uslovima, pod pokroviteljstvom Muzeja grada Kotora i Ministarstva kulture. U trenutku kada je Ministarstvo željelo da sve dnevnike sastavi i pokaže ih zajedno kao dio nacionalnog blaga, mi smo odmah tu inicijativu podržali i dnevnici su trenutno u fazi primopredaje ka Ministarstvu kulture – kazao je Kalezić.

 

Pobjeda, subota 27. april 2019.

 


 

Izložba Narodnog muzeja Crne Gore pod nazivom „Evropska moda na crnogorskom dvoru – refleksije“ u Muzeju makedonske borbe za nezavisnost u Skoplju

 

 

 

 


 


 

 

 

DVIJE IZLOŽBE

U umjetničkoj galeriji Miodrag Dado Đurić

 

 

U okviru programskog segmenta FLUID Expo, sedmog po redu FLUID dizajn foruma, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti “Miodrag Dado Đurić” na Cetinju biće otvorene dvije izložbe.

Izložba „ARCHI_MORPH“, italijanskog arhitekte i ilustratora Federica Babine, biće otvorena u petak, 12. aprila u 12 časova. Autori izložbe, koju organizuju Narodni muzej Crne Gore i FLUID, su Federico Babina i Ana Matić, a kustos Miloš Marjanović.

Izložba obuhvata nekoliko serija ilustracija koje kroz referenciranje na arhitekturu povezuju druge umjetničke discipline i teme. Na izložbi će biti zastupljeni radovi iz serije ARCHIST koji transponuju poznata imena savremene umjetnosti povezujući ih sa poznatim objektima savremene arhitekture. U seriji radova ARCHIPLAN autor pravi svojevrstan vizuleni prikaz referentnih arhitektonskih zdanja. Serija radova ARHIBET je ilustrovani tipografski riječnik arhitekata, dok u serijama ARCHITALE, ARCHIMUSIC i ARCHIPOEM autor na svojstven način povezuje arhitekturu sa referentnim muzičkim autorima i književnim djelima.

 

 

 

Istog dana, u 12 časova i 30 minuta biće otvorena izložba fotografija “Photo SHIFTINGS” autorke Sandre Đurović, u produkciji Narodnog muzeja Crne Gore, NVU FLUX i FLUID-a. Kustos izložbe je Miloš Marjanović.

Izložba predstavlja odabrane fotografske radove mladih autora koji su svoje obrazovanje stekli ili stiču na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Na izložbi će biti zastupljeni radovi Ane Janković, Sare Jolić, Ane Mitrović, Ive Marinović, Sare Petrović, Željke Pestorić, Novaka Saveljića i Ivana Velimirovića. Radovi su nastali kao dio procesnih vježbi na predmetima iz oblasti fotografije, a dobijeni rezultati prevazilaze okvire same vježbe i ukazuju na sposobnost mladih autora da koriste medij fotografije za samostalno umjetničko istraživanje. Radove povezuju individualne estetike autora izgrađene kroz različite fotografske teme koje su rezultat ličnog izbora ili afiniteta. Tematski okvir predstavljenih radova je raznolik – u njima se preispituje stvarnost u kojoj živimo, vizuelizuje doživljaj (novog) životnog okruženja, interpretira savremeni urbani ambijent, sprovodi umjetnička autorefleksija ili pak razvija specifična tematska likovnost. I upravo ta raznolikost ovoj izložbi daje mnogostruki vizuelni izraz u isčitavanju savremenih tokova u sferi fotografije.

 


 

 

 

 


 

METAFORMIZAM

Nulta tačka istorije umjetnosti

 

MetaFormizam©, apsolutno novi izraz za rječnike širom svijeta, istorijski je koncept, osmišljen i teorijski formulisan 2010. godine od strane autora ovog kataloga, istoričara umjetnosti sljedbenika Longijeve škole, koji je nakon dvadeset i pet godina studija i istraživanja napravio neku vrstu bilansa istorije umjetnosti XX vijeka.

MetaFormizam© ne označava pokret ili umjetničku struju, nego navodi precizni istorijski period, posljednji od svih dosadašnjijh Istorija umjetnosti, sa eksplicitnom referencom na „nefigurativnu“ umjetnost za koju je identifikovan jedinstveni ključ čitanja: MetaForma ©.

Prije nego što će zaključiti istraživanje o milenijumima istorije umjetnosti, MetaFormizam © je postavio pitanje o brojnim umjetničkim izrazima XX i prvih dvadeset godina XXI vijeka, osuđenih na nerazumijevanje jer nijesu prikazivali objektivno prepoznatljive figure već samo znakove i boje čije značenje treba tražiti i, ne bez poteškoća, razumjeti.

Istoričar koji ga je osmislio osjetio je potrebu za konačnim pojašnjenjem koje dolazi iz mogućnosti dobijanja uvjerljivog značenja onih znakova i boja koji, ako se dobro posmatraju, ocrtavaju oblike. Slobodni i naizgled nesređeni, ovi oblici zapravo slijede liniju plana koji nije zasnovan na učenju neke škole, već jednostavno prepoznat od strane umjetnika koji je odlučio da se osloni na svoju podsvijest, odnosno na onaj dio sebe koji je instinktivno reagovao na spoljne podsticaje.

MetaFormizam daje pregled kompletne linije takozvanog Apstrakcionizma koji, nastao u Istočnoj Evropi sa odlučujućim umjetničkim doprinosom Čeha Františka Kupke (☼1871-1957+) i Rusa Vasilija Kandinskog (☼1866 - 1944+), stubova „apstraktne umjetnosti“, proteže se tokom dvadesetog vijeka šireći se kroz ostatak Evrope i dalje u Sjedinjene Države.

Ovdje će čak ući u Hladni rat, u okviru programa CIA-e koja je u Apstrakcionizmu vidjela instrument koristan za afirmaciju slobode izražavanja, što je ekvivalentno slobodi mišljenja protiv totalitarizma komunističkih režima. Baš je na to mislio Džekson Polok (Jackson Pollock) kada je svojim slavnim akcionim slikarstvom nastavio da afirmiše i potvrđuje izražajnu nadmoć gestualnosti.

Klasifikovanje nefigurativne umjetnosti kao „apstraktne“ početkom dvijehiljaditih godina je istorijsko-kritička operacija koja više ne stoji iz tri razloga: a) zato što su prestali postojati istorijski i umjetnički uslovi koji su motivisali i Kupku i Kandinskog da nastave sa „apstraknim“ prikazivanjem, upoređujući ga sa realnim prikazivanjem spoljnog svijeta (primarni cilj umjetnosti svih vremena); b) zato što je sva manjinska struja „nefigurative“ tokom XX vijeka pošla različitim putevima, pod različitim nazivima c) zato što je savremena kreativnost od poslijeratnog razdoblja pa nadalje uspjela da prevaziđe boju na platnu, uvođenjem u sopstvena djela fragmente materije...fragmente stvarnosti.

Stoga stvarnost više ne čeka da bude predstavljena, već ulazi sa pravom u samo predstavljanje ali ne da bude predstavljena, jer je toga tokom hiljada godina istorije imala više nego dovoljno, nego da svojim materijalnim prisutvom podrži slobodan protok kreativnih energija, što je u osnovi bilo kojeg „nefigurativnog“ djela.

Kada se napokon shvati da su linije i boje u potpunoj slobodi – dakle nezavisne od akademske prakse a još manje organizovane da stvaraju, na primjer, iluziju trodimenzionalnosti, kao što je Renesansa poučavala vjekovima generacije slikara - u stanju da omoguće da se naziru oblici, potrebno je usredotočiti se na sliku i pokušati identifikovati te oblike.

Oni su vodič za čitanje nečega što nije spoljnog karaktera kao što su pejzaž, portret, mrtva priroda, nego nečega unutrašnjeg što pripada samom umjetniku: njegov duhovni svijet koji umjetnost može da prenese na izuzetan način, stimulišući našu viziju da pretvori u smisleno nešto što očigledno nema smisla.

Ovaj kognitivni proces je u potpunosti primjenljiv na sve „nefigurativne“ umjetnosti počevši od prvog „apstraktnog“ dijela istorije, čuvene Amorfe od Kupke i ezoteričnih geometrija Kandinskog. Lepeza je nevjerovatno raznovrsna, kao što pokazuje genealoško stablo MetaFormizma©, koje je takođe predstavio autor.

Ali zašto MetaFormizam © predstavlja posljednju fazu Istorije umjetnosti? Vrlo je jednostavno: Umjetnost više ne može reći ništa novo jer je već rekla sve što se moglo reći i ne može se ponavljati osim sama u sebi - to jest, proizvodeći seriju kopija iz prošlosti - i kroz nove tehnologije koje je, štaviše, sve više udaljavaju od njenog izvornog načela.

I stoga više ne može postojati Istorija ili Istorija umjetnosti koja bi bila napisana onako kako se do sada radilo. Umjetnost i Istorija, danas, su samo dvije apsolutne vrijednosti koje treba sačuvati i zbog toga prevladavaju u kulturnom i društvenom, kao i u ekonomskom smislu, sve one strukture očuvanja koje su u stanju da zaštite njen integritet.

 

Đulija Silato (Giulia Sillato) © 2019

 


 

 

 

30 GODINA OD PREMIJERE PREDSTAVE „POTONJA URA NJEGOŠEVA“


U ponedjeljak, 24. decembra sa početkom u 19h, u Njegoševom muzeju — Biljardi, u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore i Prijestionice Cetinje biće upriličen scenski performans povodom proslave jubileja, 30 godina izvođenja kultne predstava "Potonja ura jegoševa".

Monodrama „Potonja ura Njegoševa“ premijerno je izvedena 19. maja 1988. godine u Crnogorskom narodnom pozorištu po tekstu Slobodana Tomovića i u režiji Blagote Erakovića. U ulozi Petra II Petrovića Njegoša nastupio je glumac Slobodan Marunović i od tada do danas, odigrao je više od 1500 puta širom svijetam(Pariz, London, Beč, Rim, Stokholm, Cirih, Beč, Franfurkt, Štutgart, Karslrue, Moskva, Brisel, Luksemburg, Beograd, Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Skoplje, Novi Sad, Priština, Olimp, Kastroma, Montreal, Toronto, Njujork, Čikago, Detroit, Los Anđeles, San Francisko, Melburn, Sidnej, Brizbejn, itd...).

O samom tekstu i fenomenu tridesetogodišnjeg igranja „Potonje ure Njegoševe“, Blagota Eraković kaže:

“Kada sam prvi put pročitao tekst „Potonja ura Njegoševa“ u nekada čuvenom časopisu Stvaranje namah me je zarobio. Pokušavao sam ga svrstati u neku od odrednica: monodrama, esej, filozofski imput i spekulacija jednog po svemu genijalnog Njegošologa, da bih na kraju odustao od bilo kakvih pokušaja „svrstavanja“ u književne i filozofske šablone. Konstantovaću da je to bezvremeni tekst jednog genijalnog pisca o „Potonjoj uri“, kako je on vidi i doživljava od čovjeka čijem je djelu poklonio veliki dio svog života.
O tridesetogodišnjem igranju „Potonje ure Njegoševe“ u svim vizuelnim medijumima: pozorište, film, televizija... moglo bi se nadugo i naširoko govoriti iz raznih uglova, primjenjujući mnoge umjetničke i naučne discipline, a ja ću samo kratko reći: kad pisac, reditelj i glumac rade s pokrićem i dubokom vjerom, onda to mora biti i dio percepcije gledaoca.” — kazao je Eraković.


Prof. dr Sonja Tomović Šundić je istakla kako ova monodrama predstavlja jezički i misaono slojevito dramsko djelo koje je posvećeno Petru II Petroviću Njegošu, kao i da je njen autor uspio da suptilno izloži složenost Njegoševe misli i njegove filozofske ideje.

“Tri decenije izvođenja monodrame na scenama u Crnoj Gori ali i širom planete svjedoči o estetskim vrijednostima teksta ali i izvanrednom daru Slobodana Marunovića da glumačkim umijećem oživi lik pjesnika i vladara Crne Gore. Njegova glumačka proživljenost, emocionalno i intelektualno ulaženje u Njegošev lik veliki je doprinos dugom trajanju i scenskom izvođenju monodrame „Potonja ura Njegoševa“. Sinergija između dobro osmišljenog dramskog teksta Slobodana Tomovića, inventivna glumačka interpretacija Slobodana Marunovića i režijska rešenja Blagote Erakovića postala su svojevrstan dokaz da se jedino na ovaj način mogu stvarati velika ostvarenja.” – kazala je Tomović Šundić.

Akademik Sreten Petrović, u svom tekstu “Estestki sklad i domovinska misija” navodi kako je pozorišna umjetnost u Crnoj Gori imala i ima impozantan broj značajnih i znamenitih dramskih umjetnika, ali “među svim tim scenskim velikanima nema niti jednog koga bismo po istrajnom tumačenju Njegoševe duhovnosti – mogli upoređivati sa Slobodanom Marunovićem.”

“Dramski umjetnik Slobodan Marunović, istaknuti član Crnogorskog narodnog pozorišta, fenomen je svoje vrste. Ovaj poznati glumac, akter u mnogim ansambl-predstavama, najdosljedniji je savremeni scenski interpretator Njegoševe duhovne biografije, njegove misli i njegovog lika. (…) Marunovićev zadatak je, ne samo načelnim uputima, umnogome pomogla diskretna režija maestra Blagote Erakovića, reditelja koji već decenijama uspješno revitalizira crnogorsku dramsku baštinu, prije svega Njegoševo i negoševsko nasljeđe. Hvala dramskom umjetniku Slobodanu Marunoviću koji je širom Ekumene pronio glas slobode, visoke svijesti i savjesti klasične i moderne Crne Gore.” (Izvodi iz teksta „Estetski sklad i domovinska misija“)

Na svečanom obilježavanju jubileja govoriće Ministar kulture, gospodin Aleksandar Bogdanović, prof. dr Sonja Tomović i Blagota Eraković.. U uvodom obraćanju govoriće direktorica Narodnog muzeja Crne gore, dr Anastazija Miranović.

 

 


 

OTVARANJE SALONA "PETAR LUBARDA"


Ovogodišnji Salon “Petar Lubarda” biće otvoren 14. decembra 2018. Godine, sa početkom u 12h, u CGU “Miodrag Dado Đurić”. Prilikom otvaranja izložbe Salon “Petar Lubarda” biće uručena i državna nagrada “Petar Lubarda”, a uručiće je predsjednik Vlade, gospodin Duško Marković.  Likovna umjetnica, Milka Delibašić, dobitnica je nagrade za 2018. godinu, za djelo pod nazivom „Statičnost unutar prolaznosti vremena“, iz 2017.godine.

Odluku je donio Žiri, koji je radio u sastavu: predsjednik Aleksandar Čilikov, istoričar umjetnosti i članovi: Filip Janković, likovni umjetnik, Svetlana Racanović, istoričarka umjetnosti, Jelena Tomašević, likovna umjetnica i Aldemar Ibrahimović, likovni umjetnik. 

Žiri je odluku donio većinom glasova, nakon uvida u selekciju radova 34 crnogorska umjetnika, koji su zastupljeni na ovogodišnjem Salonu “Petar Lubarda”, prema selekciji istoričarke umjetnosti Petrice Duletić.           
U obrazloženju odluke, stručni žiri navodi: “Među nekoliko izdvojenih radova u ovom izboru od 34 umjetnika, žiri je odlučio da dodijeli nagradu umjetnici Milki Delibašić i njenom radu "Statičnost unutar prolaznosti vremena". Članovi žirija su mišljenja da ovaj rad posjeduje i promoviše umjetničke kvalitete nedovoljno afirmisane u aktivnoj crnogorskoj umjetničkoj praksi, a kojima se ista može upisivati u savremeni internacionalni umjetnički kontekst. Istvremeno, nagrada Petar Lubarda se po prvi put u njenoj istoriji dodjeljuje umjetnici i to umjetnici mlađe generacije i radu koji nije izveden u nekom od klasičnih umjetničkih medija. Ovim radom se u crnogorskoj likovnoj kulturi i aktualizuje ovdje uveliko zapostavljan ili nedovoljno istraživan medij videa i tema nagog tijela u umjetnosti.   
Takođe, ovim izborom se nagrada koja nosi ime Petra Lubarde oslobađa od "obaveze" forsiranja kvaliteta monumentalnog, epskog, heroičnog, „muški“ odlučnog te (p)održavanja kultnog statusa slikarstva i, jednako, distancira od praksi inertnog uprizorenja i modelovanja tzv. individualnih poetika, tzv. lokalnih specifičnosti ili osjećaja nacionalne samobitnosti. 
Video instalaciju „Statičnost unutar prolaznosti vremena“ čine tri simultane video projekcije. One manifestuju i znalačko i suptilno sinhronizovanje medija i ideje gdje blurovanje slike stvara atmosferični sfumato prevodeći sliku u fantazmatski prizor lišen diktata deskriptivnog, narativnog, simboličkog, aluzivnog, čitljivog”.           

Salon je otvoren do 28. decembra.


 

Narodni muzej Crne Gore će u srijedu, 12.12.2018. godine s početkom u 19h u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“ otvoriti samostalnu izložbu vizuelnog umjetnika Siniše Radulovića pod nazivom "Above the Shadow, Dust" (Nad sjenkom prašina) .

Siniša Radulović prvi je dobitnik nagrade "Milčik" i ovom prilikom predstaviće se publici izložbom koja predstavlja sintezu umjetnikovog višemjesečnog istraživanja koje u svojoj osnovnoj koncepciji polazi od promišljanja prostora i dislokacije individue, ali ne u smislu pomjeranja u vidu migracija i transformacije svjetske mape, već kroz poimanje vremena i prostora kao fenomena određenih raspodjelom snaga i moći. U tom smislu, i pitanje identiteta se posmatra kroz stalne tranzicije i transformacije, a ne kroz fiksirane kategorije određene linearnim čitanjem istorije.

Izložbom su obuhvaćeni radovi za čiju izvedbu umjetnik koristi materijale, videa, fotografije, tekstove i sl., iz javnog domena, slobodne za upotrebu i lišene autorskih prava, na kojima interveniše (montira, spaja, remiksuje) odmičući se od ustaljenih shvatanja ideje originalnosti kao nametnute konvencije, stvarajući tako nove kontekste i vrijednosti.
Nagrada Milčik ustanovljena je na inicijativu Instituta savremene umjetnosti kao vid podrške mladim vizuelnim umjetnicama i umjetnicima iz Crne Gore, s idejom afirmacije i promocije njihovog stvaralaštva i omogućavanja bolje vidljivosti kako u zemlji tako i u međunarodnim okvirima. Nagrada je podrazumijevala rezidencijalni boravak dobitnika u Njujorku u trajanju od dva mjeseca, i samostalnu izložbu, čiju je organizaciju ove godine preuzeo Narodni muzej Crne Gore. Rezidencijalni boravak umjetnika u Njujorku podržalo je Ministarstvo kulture Crne Gore.      
Izložbu organizuju Narodni muzej Crne Gore i Institut savremene umjetnosti kao dio nagrade Milčik koja je dodijeljena Siniši Raduloviću za 2017. godinu.    

Izložba će biti otvorena do 28. decembra, 2018.

 


 

NARODNI MUZEJ CRNE GORE ORGANIZOVAO RADNI DORUČAK SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA KULTURE I PROSVJETE, PRIJESTONICE, NACIONALNIH INSTITUCIJA KULTURE I TURIZMA, TURISTIČKIH AGENCIJA I MEDIJA

 

U Narodnom muzeju Crne Gore danas je organizovan radni doručak sa predstavnicima Ministarstva kulture i prosvjete, Prijestonice Cetinje, nacionalnih institucija kulture i turizma, turističkih agencija i medija,  povodom sumiranja dosadašnjeg rada i planiranja budućih aktivnosti u  kontekstu razvoja međuinstitucionalne saradnje i promocije kulture. Domaćin sastanka bila je direktorica muzeja sa svojim saradnicima.   
Nakon što je goste radnog doručka uputila u organizacionu strukturu i koncepciju rada, direktorica Narodnog muzeja dr Anastazija Miranović je istakla da NMCG pored obavljanja svoje osnovne funkcije — čuvanja i prezentovanja kulturne baštine/kulturnih dobara Crne Gore, artefakata i savremenih umjetničkih praksi, vrši identitetsku, edukativnu i kulturno-turističku misiju.

U kontekstu sprovođenja kulturno-turističke misije, Miranović je navela kako je Narodni muzej Crne Gore od prvog januara do prvog decembra ove godine posjetilo 177.494 posjetilaca. Broj posjetilaca u 2018. godini do početka decembra mjeseca je povećan za 25.525 u odnosu na prošlu godinu, što iznosi povećanje broja gostiju od skoro 17%. Najveću posjetu imao je Muzej kralja Nikole — 71.159.           

Govoreći o jedinicama Muzeja i radu ustanove na čijem je čelu, Miranović je kazala da je tokom protekle godine Etnografski muzej dobio reprezentativnu prvu stalnu postavku i pozvala predstavnike turističkih agnecija i organizacija da zajednički aktivno učestvuju u boljoj prezentaciji  ovog muzeja. Dodala je da istu potrebu imaju projekti poput lokaliteta Crvena stijena, a uporedivši Muzej kralja Nikole i Umjetnički muzej po pitanju posjećenosti, te navodeći kako je Umjetnički muzej gotovo 10 puta manje posjećen (Muzej Kralja Nikole broji 71.159 posjetilaca, dok Umjetnički 8.040, podaci su za 2018. godinu) istakla je i važnost bolje prezentacije ovog muzeja, a prvenstveno ikone.

„Nešto što u ovom momentu želim da potenciram, što je naprosto činjenica koja je prisutna već godinama, u Umjetničkom muzeju se pored vrijedne postavke nalazi i ikona Bogorodice Filermose, kulturno dobro koje zavrjeđuje da je na listi UNESCO baštine, a podaci o posjeti nam govore da ni prethodni menadžment muzeja ali ni ostali, koji negdje sudjeluju u ovoj priči, nijesu puno uradili na vizibilnosti i promociji u smislu posjete ovoj ikoni. Takođe smatram i da njeno izmještanje u pećinu, crkvu ili bilo gdje drugo neće ništa značiti ako se marketinški ne valorizuje, dakle i dalje će biti "nevidljiva““  —  kazala je Miranović.        
O brojnim saradnjama i snaženju identitetskih i edukativnih procesa Miranović je dodala:

„Sve muzejske jedinice uspješno su  učestvovale u različitim projektima edukacije u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i to na svim obrazovnim nivoima, od predškolskog  do akademskog. Takođe, direktorica je i predložila da se s Ministarstvom prosvjete ostvari saradnja kroz sporazum o tome da ni jedno dijete ne završi osnovno obrazovanje a da nije posjetilo Narodni muzej. Sa Ministarstvom kulture Muzej sarađuje sa oba direktorata – za kulturno umjetničko stvaralaštvo i sa Direktoratom za kulturnu baštinu, prvenstveno kroz godišnje Programe zaštite i očuvanja kulturne baštine, ali i druge značajne projekete, a u narednom periodu radićemo na inteziviranju svih ovih saradnji.“
Miranović  je najavila i neke značajnije projekte za sljedeću godinu - veliku izložbu posvećenu stogodišnjici osnivanja Komunističke Partije Jugoslavije, a u planu je i nova stalna postavka Istorijskog muzeja Crne Gore.


 

 

Povodom obilježavanja Dana Opštine Bar, danas će u Zavičajnom muzeju – dvorcu Kralja Nikole u Baru, sa početkom u 19h, biti otvorena izložba likovnih umjetnika, članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Otvaranjem izložbe ujedno započinje i likovni program zimske scene 31. Barskog ljetopisa.
Program će početi prezentacijom djela najznačajnijih crnogorskih umjetnika – akademika CANU: Miloša Vuškovića, Vuka Radovića, Aleksandara Aca Prijića, Voja Stanića, Branka Fila Filipovića, Luke Tomanovića, Miodraga Dada Đurića, Dušana Vukotića, Pavla Pejovića, Dimitrija Popovića, Dragana Karadžića, Anke Burić, kao i Petara Omčikusa i Toma Serafimovskog, inostranih članova CANU.
Izložbu će otvoriti predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, a o izloženim radovima govoriće dr Anastazija Miranović, selektorka likovnog programa Barskog ljetopisa i direktorica Narodnog muzeja Crne Gore.
Organizatori događaja su: CANU, NArodni muzej Crne Gore i Barski ljetopis.


 

 

U SKLOPU PROJEKTA OSMICE PREDAVANJE O ISTORIJATU ETNOGRAFSKOG MUZEJA CRNE GORE


U sklopu interdisciplinarnog projekta Narodnog muzeja pod nazivom „OSMICE“, u petak, 23. novembra sa početkom u 12h, u CGU „Miodrag Dado Đurić“, biće održano predavanje o istorijatu Etnografskog muzeja Crne Gore (Etnografski muzej: 1951-2018). O istorijatu, najvažnijim datumima u istoriji Muzeja, izložbenim i drugim aktivnostima govoriće kustos etnolog Blažo Markuš.
Etnografski muzej u svom fondu baštini preko 4400 predmeta koji svjedoče o bogatoj materijalnoj i duhovnoj kulturi stanovništva sa teritorije današnje Crne Gore. Predmeti su svrstani u više zasebnih zbirki: Narodne nošnje, Oružje, Nakit, Pokućstvo i posuđe, Privredni predmeti, Predmeti za proizvodnju tekstila, Upotrebni tekstil, Torbice, Zbirka dječijih igračaka, Muzički instrumenti, Predmeti za uživanje duvana, Umjetnička zbirka i Zbirka predmeta vezanih za vjerovanja i običaje.
Etnografski muzej je 16. jula 2018. godine otvorio svoju prvu stalnu postavku, u kojoj je, iz postojećih zbirki, izdvojeno preko 400 karakterističnih predmeta koji dočaravaju narodni život i kulturu etnički i vjerski heterogenog stanovništva Crne Gore, u periodu od sredine XIX do prve polovine XX vijeka.


 

 

"U srijedu 7. novembra 2018. godine, u okviru druge sesije FLUID dizajn foruma #06/218, u CGU "Miodrag Dado Đurić" organizovano je vođenje kroz izložbu "30 Alumni Dizajn/Art" za učenike Srednje likovne škole "Petar Lubarda. Kroz izložbu su vodile profesorica Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje - Ana Matić, koordinatorka FLUID-a, i profesorica srednje likovne škole Ana Pejović Knežević.

U utorak 13. novembra u 13h biće organizovano vođenje za studente FLU Cetinje i sve ostale zainteresovane, a izložba će biti otvorena do 26. novembra. Dobro došli!"
 


 

 

OTVARANJE JUBILARNOG CRNOGORSKOG LIKOVNOG SALONA 13 NOVEMBAR

U susret Danu Prijestonice, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“ u ponedjeljak, 12. novembra, sa početkom u 19h, gradonačelnik Cetinja, Aleksandar Kašćelan otvoriće jubilarni 40. Crnogorski likovni salon „13. novembar“.
Salon “13. novembar” osnovan je 1965. godine (tada pod nazivom „Cetinjski likovni salon“) i uprkos povremenom diskontinuitetu uspio je da se održi kao manifestacija koja njeguje tradiciju likovne umjetnosti i dostignuća brojnih renomiranih imena crnogorske i regionalne umjetničke scene.
Ovogodišnje, jubilarno, izdanje predstaviće nagrađene radove dosadašnjih Salona, iz njegovog, odnosno fonda Narodnog muzeja Crne Gore, kao i crnogorskih umjetnika koji su za potrebe ove retrospektive ustupili svoje nagrađene radove za ekspoziciju.
Selektorka 40. Salona, istoričarka umjetnosti, dr Anastazija Miranović je istakla da izabrani radovi predstavljaju „iskričave trenutke trijumfa umjetnosti kroz
interkulturalne dijaloge, koji nužno ne moraju biti istih „sazvučja“. Naprotiv, kakofonično višeglasje poželjno je u otvorenom diskursu, ambiciozno započetom davne 1965., interakcijom individualnih umjetničkih narativa.“
U postavci će se naći radovi sljedećih umjetnika: 

Miloš Vušković, Gojko Berkuljan, Ksenija Vujović Tošić, Vasko Lipovac, Vojislav Vojo Stanić, Nikola Gvozdenović, Mirko Bulajić, Slobodan Puro Đurić, Dimitrije Popović, Boško Kućanski, Miodrag Kusovac, Božidar Đurić, Tomislav Dugonjić, Đorđe Pravilović, Ivo Šebalj, Drago Đurović, Mijo Mijušković , Enes Munidžić, Branko Miljuš, Kole Manev, Negovan Nemec, Ivo Friščić, Miodrag Dado Đurić, Dušan Brajović, Kosta Angeli Radovani, Pavle Pejović, Zdenko Huzjan, Dragan Karadžić, Slobodan Bobo Slovinić, Ratko Lalić, Milija Pavićević, Nikola Vujošević, Zoran Obrenović, Ivana Pejović, Draško Dragaš, Gordana Kuč, Ivan Pejović, Adin Rastoder, Slavica Gvozdenović, Ivanka Vana Prelević, Ivana Radovanović, Nataša Đurović.
Organizatori Salona su Prijestionica Cetinje i Narodni muzej Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom kulture i Društvom istoričara umjetnosti Crne Gore.
Salon će biti otvoren za publiku do 5. decembra, 2018.

 

 


 

 

U Galeriji 42 stepena na Cetinju otvorena je izložba radova pristiglih na konkurs za izradu umjetničkog djela inspirisanog likom i zaostavštinom Svetog Petra Cetinjskog. Na otvaranju su govorili minister kulture, Aleksandar Bogdanović i direktorica Narodnog muzeja, Anastazija Miranović.
Prenosimo tekst dr Anastazije Miranović, koji se nalazi u katalogu štampanom povodom otvaranja izložbe.
O liku i djelu Sv. Petra Cetinjskog dosta se zna, kao i o dinastiji Petrović Njegoš. Od sve četiri crnogorske dinastije potonja je najistraženija, sa najviše stručno-naučnih analiza i fakata. Sv.Petar Cetinjski, vladika i vladar, veliki borac protiv krvne osvete, tvorac čuvenih Poslanica, i Zakonika opšteg crnogorskog i brdskog (1798.) opsrviran (je) od brojnih istoričara, pravnika, ostalih naučnika i stručnjaka. Međutim, njegov lik i djelo prvi put u ovom opsegu na crnogorskoj kulturno-umjetničkoj sceni dobija likovno-vizuelno čitanje i analizu studenata i učenika svih crnogorskih edukativnih institucija koje formiraju i profilišu našu buduću likovnu/vizuelnu umjetnost. Upravo zbog toga je ovaj umjetničko- edukativni poduhvat značajan. Govori nam o dometima talentovanih budućih likovnijih umjetnika, ali i o poznavanju lika i djela Sv.Petra Cetinjskog. Neki su se možda prvi put s njim „sreli“ upravo artikulišući kroz likovni iskaz lik i djelo svetitelja i velikana crnogorske dinastičke istorije. Sa koliko suzdržanog nagona i opreza, kreativnog naboja i lucidnosti ovi mladi ljudi likovno iskazuju svoja promišaljanja date teme govore nam radovi 31 sudenta Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran, Fakulteta za dizajn i multimediju Donja gorica i Srednje umjetničke škole Petar Lubarda. Kreativna potentnost, istraživačka radoznalost i iskričava vitalnost, opšti su utisci predstavljenih radova. Zastupljenost heterogenih likovnih disciplina i tehnika – crteža ugljenom, tušem, perom, markerima i sl., slika u akriliku, ulju, kombinovanim tehnikama, skulptura, reljef, mozaik …govori o dijapazonu individualnih izražajnih preferencija i interesovanja. Kao i svugdje, pojedini radovi se kvalitativno izdvajaju, no, to, čini se, nije u fokusu teme. Izuzetno je značajno i važno da se upravo ove i slične, identitetski višeznačne teme umjetnički valorizuju i arikulišu u kontekstu samospoznajnih procesa, potrebnih pojedincima i crnogorskom društvu u cjelini. I ne samo Sv.Petar Cetinjski, nego i svi drugi crnogorski vladari, periodi i događaji naše bogate istorijske i kulturne prošlosti. Obično ih se sjetimo povodom jubileja i sličnih uzusa, a zapravo bi se trebali njima kontinuirano baviti, jer bi se na pravi način bavili sobom. Umjetnost ( bi trebala da ) pita i nudi odogovore, otvara tzv. „zabranjene“ teme i unutar njih razvija diskurs i angažovano djeluje…
Zbog toga ovaj događaj doživljavam kao istinski umjetnički poduhvat /prvijenac vrijedan kontinuiteta, zarad češćih susreta sa istinama o nama, našim bivstvom, istorijskim trajanjem. Zarad spoznaja da naše ime ima duboko ukorijenjeno prezime, (na koje nažalost, nerijetko zaboravljamo), da samo osvješćnjem prošlosti možemo vjerodostojno oznakoviti budućnost. Jedan od neophodnih pristupa, čitanja i artikulisanja ovih krucijalnih tema je pred nama.

 


 

 

Narodni muzej Crne Gore će u srijedu, 7. novembra, sa početkom u 19h otvoriti  izložbu Milijane Istijanović. Izložba će biti predstavljena u Ateljeu DADO, a publika će imati priliku da je posjeti do 29. decembra, 2018. godine. Stručno vođenje biće organizovano 8. novembra u 11h.


 

U Biljardi otkriveno obilježje o proglašenju Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru

U okviru Akademije kojom je obilježen “Dan crnogorskog sudstva”, juče je u Biljardi otkriveno obilježje o proglašenju Opšteg imovinskog zakonika (OIZ-a) za Knjaževinu Crnu Goru. Na prigodnoj svečanosti kojoj je prisustvovao veliki broj sudija i kulturnih radnika govorio je prof dr Zoran Rašović, akademik CANU, a nakon toga obilježje su otkrili gospođa Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore i akademik Zoran Rašović, uz prisustvo direktorice Narodnog muzeja, dr Anastazije Miranović.

 

   

 


 

 

Narodni muzej Crne Gore će u petak, 9. novembra, sa početkom u 19h otvoriti  izložbu umjetničkih djela Mata Đuranovića. Izložba će biti predstavljena na prvom spratu u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“, a publika će imati priliku da je posjeti do 7. decembra, 2018. godine.

 


 

 

Narodni muzej Crne Gore organizuje predavanje na temu “Grahovačka bitka“ povodom 160 godina od pobjede Crnogoraca nad Osmanlijama, koju su izvojevali na Grahovcu 1. maja, po starom kalendaru, 1858. godine. U sklopu interdisciplinarnog projekta OSMICE još jednom obilježavamo važan datum iz crnogorske istorije, koji je značajan kako zbog proširenja tadašnje državne teritorije tako i zbog skretanja pažnje evropskih sila na crnogorsko pitanje.
Publika će imati priliku da o ovoj temi razgovara sa istoričarom mr Ivanom Tepavčevićem, a predavanje će biti održano u petak, 26. oktobra u 12h, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti “Miodrag Dado Đurić“ na Cetinju.

 

 

Ivan Tepavčević rođen je 1982. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Studijskom programu
istorije i geografije kao jedan od najboljih studenata, a na istom fakultetu magistrirao 2012. godine sa temom „Stanje na crnogorsko-turskoj granici od 1908. do 1912. godine”.
Doktorand je istorijskih nauka na Filozofskom fakultetu. Objavio je tridesetak naučnih radova u naučnim časopisima i učestvovao na više naučnih skupova i međunarodnih
projekata. Osnovni predmet naučnog interesovanja Ivana Tepavčevića su istorija društva i modernizacijski procesi u XIX i XX vijeku u Crnoj Gori. Bavi se i proučavanjem kulture
modernog doba.

 


 

U sklopu projekta „Osmice“ 17. oktobra u 13h, NMCG organizuje predavanje o istorijatu savremene likovne edukacije povodom obilježavanja trideset godina od osnivanja Fakulteta likovnih umjetnosti. Na predavanju će govoriti: dr Aleksandar Čilikov i mr Zdravko Beli Delibašić.

Oslanjajući se na tradiciju i estetiku klasične umjetnosti, Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje, paralelno teži ka tokovima savremenih likovnih vrijednosti na osnovu kojih formira nove intermedijalne predmete, važne za dalje umjetničko istraživanje studenata. 

Poslednjih godina fakultet bilježi veliku mobilnost domaćih i stranih studenata kroz program ERASMUS + što ga ističe među najuspješnijim umjetničkim fakultetima u Evropi. 

Očekivanja su da će tokom ove ili sljedeće studijske godine, poslije 30 godina obrazovnog i umjetničkog djelovanja, FLU konačno dobiti i svoju stalnu adresu u Univerzitetskom kompleksu fakulteta umjetnosti na Cetinju. Nova savremena zgrada fakulteta je posebno projektovana za potrebe praktične nastave, tako da će se u budućem periodu Fakultet likovnih umjetnosti bitno istaći sa ponudom i kvalitetom studiranja. 

 

 

Akademik dr Aleksandar Čilikov je poznati crnogorski istoričar umjetnosti i dugogodšnji, vanredni, profesor svjetske i nacionalne istorije umjetnosti na Fakultetu likovnih umjetnosti – Cetinje. Takođe, gostujući je profesor na više univerzitetskih jedinica u Crnoj Gori. Autor je velikog broja monografskih izdanja, studija i članaka iz oblasti istorije umjetnosti i zaštite kulturne baštine Crne Gore.

 

 

Mr Zdravko Delibašić, je anagažovan kao saradnik u nastavi na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje, na kojem ujedno od 2017. godine, obavlja funkciju prodekana za nastavu. Nakon završenih osnovnih, specijalističkih i magistarskih studija na Studijskom programu Grafički dizajn - FLU Cetinje, nastavio je sa usavršavanjem na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na kojem trenutno završava doktorske studije. 

Svoje likovno istraživanje najčešće predstavlja u mediju crteža, videa, fotografije i grafičkog dizajna. Izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu na kojima je ostvario više međunarodnih i domaćih priznanja-nagrada. 

 


 

 

30 FLU ALUMNI Dizajn/Art

 

U okviru obilježavanja 30 godina postojanja Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje u CGU „Miodrag Dado Đurić“ u srijedu 17. oktobra 2018. godine u 12.30h, biće otvorena izložba “30 FLU ALUMNI Dizajn/Art”.

Na izložbi će biti predstavljeni radovi dvadeset šest autora koji su diplomirali na Studijskom programu Grafički dizajn Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje, Univerziteta Crne Gore.

Posjetioci će biti u prilici da se upoznaju sa radovima u kojima je dizajnerski jezik stavljen u funkciju umjetničkog izraza, u duhu ukidanja medijskih i formalnih granica kome teži savremeni dizajn.

Autori: Slađana Bajić Bogdanović / Dejan Batrićević / Zdravko Delibašić Beli / Srđa Dragović / Dejan Drašković / Roman Đuranović / Marina Đurđić / Sandra Đurović / Iva Ivanović / Arijana Kadić / Ivana Kadić / Aleksandra Nina Knežević / Irena Lagator Pejović / Ana Matić / Marko Milin / Jovana Mugoša / Damir Murseljević / Suzana Pajović / Ana Pejović Knežević / Snežana Pupović Karović / Lidija Rabrenović / Nikola Bada Radonjić / Jelena Sekulić / Helena Tošić / Maja Vuksanović / Adela Zejnilović

Izložba se realizuje u okviru FLUID dizajn foruma #06/2018. Organizator izložbe Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje Univerziteta Crne Gore u partnerstvu sa Narodnim muzejom Crne Gore. Izvršni producent MAS Trade. Pokrovitelji: Ministarstvo kulture Crne Gore i Univerzitet Crne Gore.

Izložba traje do 7. novembra 2018.

 


.

 


 

 

 

Dimitrije Popović i Anastazija Miranović
EROS, KRV I SVETOST
BILJARDA – poneđeljak, 17.09.2018. u 19h

Narodni muzej Crne Gore i Turistička organizacija Prijestonice Cetinje u cilju inovativnog pristupa umjetnosti i privlačenju različitih publika i gostiju realizuju multimedijalni, multidisciplinarni umjetničko-modni projekat Eros, krv i svetost, koji spaja slikarstvo, modni dizajn, književnost, muziku, fotografiju, video projekcije.
Istoimena izložba slika ciklusa Dimitrija Popovića I njegova identično naslovljena knjiga filozofko-estetskog prosedea, posvećena biblijskim ženama - Juditi, Salomi i Mariji Magdaleni sa namjenski rađenom kolekcijom inspirisanom tim djelima, istoričarke umjetnosti i modne kreatorke dr Anastazije Miranović, kontekstuirani su novim čitanjima umjetnosti i mode u svojevrsnom umjetničko-modnom projektu.
Eros, krv i svetost su bitno označili sudbine tri fatalne biblijske žene. Judita ljepotom zavodi asirskog vojskovođu Holoferna i neprijatelju svog naroda zanosna Jevrejka mačem odsjeca glavu. Saloma za svoj senzualni i izazovni ples  kao nagradu traži od kralja Heroda odrubljenu glavu Jovana Krstitelja. Samosvjesna i zavodljiva Marija Magdalena nakon razbludnog života preobraća se u Hristovu sljedbenicu. Od grešnice postaje svetica.

U kompozicijama Dimitrija Popovića biblijske žene su izražene kroz modern likovnu artikulaciju njihovih karakterističnih ikonografskih simbola.
U modnim kreacijama Anastazije Miranovićte se karakteristike sublimiraju  u ekskluzivnim elegantnim formama odjevnih predmeta suptilno prožetih simbolikom motiva.
Izložene slike, modna revija i klasična muzika u ambijentu dvorskog trga i Njegoševe Biljarde ostvaruju prožimanje imaginarno-realnog svijeta – svijeta slike i stvarnog događaja – modnog performansa, obogaćenog odabranim kompozicijima Vivaldija i Baha u neposrednoj interpretaciji Igora Pejovića i Crnogorskog gudačkog orchestra mladih.  Događaj će otovoriti ministar kulture, Aleksandar Bogdanović. Dimitirijevu poeziju posvećenu biblijskim ženama kazivaće glumac Slobodan Marunović.
Ovim se multimedijalnim događajem kroz likovno-modno-muzički hepening eksplicitno i latentno izražavaju senzualno i mistično, provokativno i zavodljivo, čime se ostvaruje transgresija mitskog u savremeno, postmoderno poimanje slike, odnosno, mode kao estetskog fenomena.
Iza ovog inovativnog projekta Narodnog muzeja Crne Gore i Turističke organizacije Prijestonice Cetinje stoje kustoskinje izložbe Isidora Kovačević i Tatjana Jović, produkciju događaja potpisuje DPC iz Podgorice, fotografiju Radoje Jovanović i Saša Kovačević, koreografiju i manekenke Sonja Štilet i modna agencija “Da qui”, odabir muzike autrosko-kustoski tim. Sponzori projekta su Osmanagic CO i Volvo, kao i kozmetika Farmasi.
Izložba će biti u postavci u Biljardi do 25. marta 2019.

 

 


 

 

Izložbom „Nerealizovani arhitektonski planovi u knjaževini / kraljevini Crnoj Gori“ obuhvaćen je jedan dio idejnih rješenja i gotovih projekata, koji su bili zamišljeni kao radikalan iskorak u smislu urbanog razvoja Cetinja, kao crnogorske prijestonice, ali i drugih gradova u Crnoj Gori. Radi se o izuzetno vrijednim poduhvatima, koji su mogli značajno doprinijeti modernizaciji gradske infrastrukture, unapređenju urbanog života i kultivisanju navika građanstva. Autori planova „Centralne tržnice“ na Cetinju, teatra u Baru, školskih i sakralnih objekata  bili su poznate evropske arhitekte i arhitektonski biroi iz Italije, Austrougarske i Rusije.

Autori su Tatjana Jović i aleksandar Berkuljan, a izložbu će otvoriti arhitekta Slobodan Bobo Mitrović.

 


 

 

 

 

 

 

 

- Pomorski muzej CG

- Prirodnjački muzej CG

- Muzički centar Crne Gore

- Biblioteka za slijepe

- Zavičajni muzej "Ganića kula" Rožaje

 

 

 

- Ministarstvo kulture

- Centar savremene umjetnosti

- Crnogorsko narodno pozorište

- Kraljevsko pozorište "Zetski dom"

- Državni arhiv CG

- Nacionalna biblioteka Crne Gore