e-mail: nmcg@t-com.me      mkn@t-com.me   
   mne / eng
 

 |  O NAMA  |  AKTUELNO  | STALNE POSTAVKE  | ZBIRKE    SARADNJA  |   PUBLIKACIJE   |  POSJETA  KONTAKTI  RAZGLEDNICA 

KORISNI LINKOVI

 

 

SERVISI:

Pristup informacijama

Javne nabavke

Interna akta

 

.

AKTUELNOSTI 2014. GODINE (ARHIV)

 *       *       *       *       *

Izložba radova Viktora Vazarelija

.

 

 

 Izložba Viktora Vazarelija - crteži, radovi u kombinovanoj tehnnici, grafike i   

 skulpture iz kolekcije Galerije Osten iz Skoplja.

  Na izložbi su predstavljena 72 rada.

  Izložba će trajati do 30. 10. 2014.

  Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić Cetinje    

 

  više >>>

.

.

.


Izložba slika Jagode Popović

otvorena u Biljardi  28 avgusta 2014. godine

U crtežima i slikama Jagode Popović asociraju se figure i predmeti, u ranijoj fazi formirani sekvencama tonova ujednacene vrijednosti. I pored čitljivog preteksta, i poređenja sa polaznim vizuelnim podacima, pedantnom redukci­jom bliska je duhu stareumjetnosti, naročito poslije rada na retuširanju djela iz Mimarinog muzeja.

Motiv vodi do granice, do reminiscencije na ikonografiju koju podiže na duhovnu ravan.

Tako se iz fine "ispeglane" kompozicije uočavaju predmeti u geometri­jskoj posebnosti manje ili više udaljeni od prirodnog pitoresknog stanja. Geometrijska transformacija je statična i samostalna. Bez obzira koji motiv obrađuje (aktove, predmete svakodnevne upotrebe, torza...) i u kojoj teh­nici (olovka u boji, tuš, tempera...) postepeno se udaljava u preobražaju i zasebnosti. To su platna specifičnog estetizma, oblici u početku predstavljeni čistim kolorističkim sekvencama, sve do najnovijih kompleksnijeg iskaza u kojima se transformacija približava simbolu. Otud proces koji se potencira, i posebno rješava u platnima (tempera, akrilik...), ide mjestimično i do granice asocijativnog iskaza (Nokturno, Pjesnikova noć, Ponoćni ritam itd.).

     Dakle, prije svega moze se govoriti o utiscima ili mirnim transformaci­jama što ih određeni objekti ostavljaju.

Ovo slikarstvo je potpuno lično, sasvim usamljeno u savremenoj crnogor­skoj umjetnosti, i spokojstvom i preciznošću iskaza su njena nova drag­ocjenost.

     Jer, ovo je prva samostalna izložba Jagode Popović.

Akademik Mladen Lompar

.

Sa otvaranja izložbe slika Jagode Popović

  

Izložbu je otvorija mr Aleksandra Vuković. U programu su učestvovali glumac Slobodan Marunović i flautistkinja Dijana Lompar, a uvodnu riječ dala je Isidora Kovačević.


 

 

Istorijski, Umjetnički i Arheološki muzej u Vladinom domu

Muzej kralja Nikole

 

Njegošev muzej Biljarda

 

Etnografski muzej

 

Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić

 

Mauzolej crnogorskih vladara u dvorskoj crkvi na Ćipuru

 

Njegošev mauzolej na Lovćenu

 

Mauzolej Vladike Danila na Orlovom kršu

 

Lapidarijum u dvorištu Biljarde

 

Reljefna karta Crne Gore

 

Njegoševa rodna kuća

 

 

Copyright © Narodni muzej Crne Gore & A.Berkuljan