e-mail: nmcg@t-com.me      mkn@t-com.me   
   mne / eng
 

 |  O NAMA  |  AKTUELNO  | STALNE POSTAVKE  | ZBIRKE    SARADNJA  |   PUBLIKACIJE   |  POSJETA  KONTAKTI  RAZGLEDNICA 

KORISNI LINKOVI

 

 

SERVISI:

Pristup informacijama

Javne nabavke

Interna akta

 

.

.

*     *     *     *     *

 

Dvorska crkva na Ćipuru

 .

.

Na mjestu porušenog sjedišta zetske mitropolije i hrama  Ivana Crnojevića iz  XV vijeka, posljednji crnogorski suveren Nikola I Petrović Njegoš otpočeo je 1886. godine izgradnju dvorske crkve.  Ova građevina je, međutim,  naknadno morala biti porušena zbog loše izvedenih radova.

.

Izgradnja je obnovljena pod  kraljevim nadzorom 1890. godine, a radovi su povjereni Milošu Lepotiću. Crkva posvećena Rođenju Bogorodice sagrađena je od bijelog tesanika, a izuzetno vrijedan ikonostas uradili  su ruski zografi krajem XIX. vijeka.  Iznad vrata je takođe postavljen vladarev ktitorski natpis.

.

Crkva na Ćipuru je proglašena kulturnim dobrom 1961. godine, odlukom br. 01-738/1 od 3. jula, a stupanjem na snagu novog statuta Narodnog muzeja 2012. godine ušla je u sastav Istorijskog muzeja Crne Gore.

.

Koncem 80-ih godina XX vijeka izvršena su arheološka iskopavanja na lokalitetu Ćipur i tom prilikom  ponovo su ugledali svjetlost dana stari temelji manastirskog kompleksa Crnojevića. Na ovom mjestu je, između ostalog, radila i prva ćirilična štamparija na Balkanu. Originalni stubovi i kapiteli dislocirani su sa lokaliteta  u stalnu postavku tada novoosnovanog Istorijskog muzeja, a na njihovo mjesto su postavljene kopije koje se mogu i danas vidjeti.

.

1989. godine  iz ruske crkve u San Remu na Ćipur su prenijeti posmrtni ostaci crnogorskog kralja NIkole i njegove supruge Milene.

.

Crkva na Ćipuru i konzervirani temelji starog manastira Prečiste Bogorodice danas predstavljaju integralnu arhitektonsku cjelinu i izuzetnu turističku atrakciju.

   

   

.*     *     *     *     *

 Dvorska crkva na fotografijama s kraja XIX i početka XX vijeka

(stari snimci i razglednice iz zbirke Muzeja kralja Nikole mogu se reprodukovati samo uz odobrenje)

   

      

*     *     *     *     *

na početak

 

.

Istorijski, Umjetnički i Arheološki muzej u Vladinom domu

Muzej kralja Nikole

 

Njegošev muzej Biljarda

 

Etnografski muzej

 

Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić

 

Mauzolej crnogorskih vladara u dvorskoj crkvi na Ćipuru

 

Njegošev mauzolej na Lovćenu

 

Mauzolej Vladike Danila na Orlovom kršu

 

Lapidarijum u dvorištu Biljarde

 

Reljefna karta Crne Gore

 

Njegoševa rodna kuća

 

 

Copyright © Narodni muzej Crne Gore & A.Berkuljan