e-mail: nmcg@t-com.me      mkn@t-com.me   
   mne / eng
 

 |  O NAMA  |  AKTUELNO  | STALNE POSTAVKE  | ZBIRKE    SARADNJA  |   PUBLIKACIJE   |  POSJETA  KONTAKTI  RAZGLEDNICA 

KORISNI LINKOVI

 

 

SERVISI:

Pristup informacijama

Javne nabavke

Interna akta

 

   

.

*     *     *     *     *

.

Etnografski muzej Crne Gore

..

 

Etnografski muzej je osnovan 1951. godine. Bio je smješten u zgradi Biljarde do katastrofalnog zemljotresa 1979. godine, a nakon toga je cjelokupan fond predmeta deponovan u zgradi Vladinog doma. Opština Cetinje je 1987. godine ustupila Narodnom muzeju zgradu bivšeg Srpskog poslanstva koja je, naknadno, adaptirana za potrebe Etnografskog muzeja.

.

Do konačnog rješenja stalne postavke muzej ce svoje blago pokazivati javnosti preko povremenih tematskih izložbi.

.

Trenutno je postavljena izložba pod nazivom “Od niti do tkanine” kroz koju je dat jedan opšti prikaz nina dobijanja tkanine u okviru tradicionalnog tekstilnog rukotvorstva. Prikazani su najbolji primjerci odjevnih i drugih predmeta za svakodnevnu ili prazničnu upotrebu, predmeti iz tekstilnog pokućstva, kao i predmeti koji su korišćeni u procesu proizvodnje tekstilija. Većina njih je nastala u drugoj polovini XIX i u prvim decenijama XX vijeka.

 

Pojedini primjerci, posebno kad je vez u pitanju, predstavljaju vrhunska ostvarenja ručne izrade i kao takvi su unikatni i neponovljivi.

                                    Postavku čine:

                                           1. Alati za primarnu obradu tkanine

                                           2. Tradicionalni predmeti od vune

                                           3. Vertikalni razboj i predmeti pravljeni na njemu

                                           4. Horizontalni razboj i predmeti pravljeni na njemu

                                           5. Ukrasni predmeti

                                           6. Kompleti narodnih nošnji

                                           7. Čipka i vez

 

VIRTUELNI OBILAZAK

 

.

          

..

*     *     *     *     *

U prizemlju, u prvoj prostoriji, moguće vidjeti predmeti koji su korišćeni u primarnom postupku obrade sirovine To su: makaze za strižbu, grebeni za češljanje vune, konoplje ili lana, kao i razni tipovi preslica (pored ručnih i savremenija - nožna preslica ili kolovrat, koja se kod nas javlja u prvim decenijama dvadesetog vijeka). Preslica je, ujedno, osnovno pomagalo za predenje, odnosno postupak sjedinjavanja i oblikovanja tekstilnih vlakana u nit. Kao predmeti koji su korišćeni u daljem toku obrade niti izloženi su - motovilo, vitlo i čekrk.

 ..

Druga prostorija

..

.

U drugoj sobi je izložena trlica za lomljenje konoplje ili lana, kao i gotovi predmeti izatkani od pomenutih sirovina (kamižot, suknja). Tu su brojni predmeti od vune (rukavice, carape, naglavci, jaketa, kombinezon...), izrađeni u tehnici pletenja, od kojih su pojedini veoma bogato ukrašeni i vješto umjetnički oblikovani. Karakterišu ih žive boje i skladno ukomponovani geometrijski ornamenti, a pojedini su dodatno ukrašavani raznobojnim perlicama.

. .        

.

U trećoj prostoriji je izložen vertikalni razboj, na kojem su se tkanjem (veoma starom tehnikom izrade tkanina sistemom međusobnog preplitanja niti  izrađivali brojni odjevni i upotrebni predmeti. Kao gotovi, izatkani predmeti, izloženi su pojasevi, torbe, vrece, serdžade i prekrivaci. Upečatljivi likovni efekti postižu se brojnim kombinacijama niti različite debljine ili vrste i raznolikog kolorita u jednoj ili više tehnika tkanja, a moguće varijante su beskrajne.

 .

U četvrtoj prostoriji je izložen horizontalni razboj, koji je pružao velike mogućnosti u primjeni različitih tehnika tkanja, postizanju složene ornamentike, kompozicije i kolorističkih efekata. Od  gotovih proizvoda izložene su staze i cilimi, na kojima su ispoljena najveća dostignuća tkačke vještine. Kao nerazdvojni dio i muške i ženske nošnje ističe se struka - arhaični ogrtač od vune ili kostrijeti, obilno nakićen dugim resama koje na krajevima slobodno padaju. U potpunom skladu sa strukom, istim diskretnim, tamnim koloritom ukrašavane su i torbe – resače, nazvane po raznobojnim vunenim resama skupljenim u kićanke

  ..

     

..

Četvrta prostorija sa horizontalnim razbojem

 .

.

Na spratu, u petoj prostoriji, mogu se vidjeti predmeti na kojima je zastupljena aplikacija - ukrasna tehnika našivanja perlica, traka, gajtana, komadica kože, coje i sl. Pored kecelja, pojaseva i carapa, kao primjer ovakvog nacina ukrašavanja, istice se - džupeleta, arhaicni ženski haljetak, koj i se vezuje za ilirski kulturni supstrat.

.

                     

.

Bogata ornamentika na narodnim nošnjama  

-

U šestoj prostoriji su izloženi brojni odjevni predmeti, koji cine sastavni dio nošnji sa teritorije cijele Crne Gore (kabanice, jakete, jeleci, koreti, svilene košulje). Gotovo svi su veoma bogato ukrašeni vezom, koji se, kao najznačajniji vid umjetničkog ukrašavanja, izvodio na određenoj podlozi, različitim bodovima, najčešće sa vunenim i pamučnim koncem, zlatnim i srebrnim nitima, a pod uticajem islamske umjetnosti.

.Šesta prostorija

.

U sedmoj prostoriji su izloženi odjevni i upotrebni predmeti, među kojima dominiraju oni ukrašeni čipkom i vezom (bustini, spavaćice, jastucnice, prekrivači, ukrasni peškiri i krpe), kao i reprezentativni primjerak rezbarene primorske škrinje.

-

*     *     *     *     *

na početak

Istorijski, Umjetnički i Arheološki muzej u Vladinom domu

Muzej kralja Nikole

 

Njegošev muzej Biljarda

 

Etnografski muzej

 

Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić

 

Mauzolej crnogorskih vladara u dvorskoj crkvi na Ćipuru

 

Njegošev mauzolej na Lovćenu

 

Mauzolej Vladike Danila na Orlovom kršu

 

Lapidarijum u dvorištu Biljarde

 

Reljefna karta Crne Gore

 

Njegoševa rodna kuća

 

 

Copyright © Narodni muzej Crne Gore & A.Berkuljan