POČETNA  |  O NAMA  |  AKTUELNOSTI  |  POSTAVKE  |  ZBIRKE  |   PUBLIKACIJE   |  POSJETA  KONTAKTI  |  RAZGLEDNICA  | 

 

LAPIDARIJUM ARHEOLOŠKOG MUZEJA CRNE GORE

 

.

.

U saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore 28.09.2012. godine svečano su obilježeni Dani evropske kulturne baštine. Tim povodom otvoren je Lapidarijum u dvorištu Njegoševog muzeja Biljarde, s ciljem da u perspektivi tu budu izloženi reprezentativni primjerci dislocirane kamene plastike sa svih važnijih arheoloških lokaliteta u Crnoj Gori. Trenutno  je prezentirano 11  stecaka porijeklom iz opštine Nikšić i područja Pljevalja. Radi se o sljemenjacima, sandcima  i pločama sa lokaliteta koji su decenijama izloženi devastaciji

 

Lapidarijum ce funkcionisati  kao organizaciona jedinica novoosnovanog Arheološkog muzeja Crne Gore.

 

Za ovu priliku štampan je katalog sa pratecim tekstovima i većim brojem ilustracija, a prikazan je i dokumentarni film o stećcima u trajanju od 20 minuta.

 

Izložbu u Lapidarijumu otvorio je ministar kulture Crne Gore Branislav Mićunović. 

 

 

.

  Katalog u PDF formatu

 

 

 

  

Dokumentarni film "Stećak - kamen koji govori":

 

 

.

 

 

 

 

 

 

- Pomorski muzej CG

- Prirodnjački muzej CG

- Muzički centar Crne Gore

- Biblioteka za slijepe

- Zavičajni muzej "Ganića kula" Rožaje

 

 

 

- Ministarstvo kulture

- Centar savremene umjetnosti

- Crnogorsko narodno pozorište

- Kraljevsko pozorište "Zetski dom"

- Državni arhiv CG

- Nacionalna biblioteka Crne Gore