POČETNA  |  O NAMA  |  AKTUELNOSTI  |  POSTAVKE  |  ZBIRKE  |   PUBLIKACIJE   |  POSJETA  KONTAKTI  |  RAZGLEDNICA  | 

 

 

PUBLIKACIJE

.Uz ostale redovne aktivnosti na planu zaštite, prezentacije i afirmacije pokretne kulturne baštine, Narodni muzej Crne Gore se duži niz godina takođe uspješno bavi izdavackom djelatnošcu.

Pored niza zapaženih, uglavnom monografskih publikacija, o kojima će u nastavku biti riječi, naša ustanova je posljednjih godina pokrenula i novu seriju  časopisa "Glasnik", namijenjenog studijama, člancima i prilozima iz istorije, etnologije, istorije umjetnosti, konzervacije i drugih oblasti naučnog i kulturnog djelovanja. 

Štampani primjerci dostupni su putem prodajne službe Narodnog muzeja Crne Gore. (kontakt).

 

Elektronske verzije "Gasnika" dostupne su preko sljedecih linkova:

Glasnik br I         

Glasnik br II        

Glasnik br III          

Glasnik br IV        

Glasnik br V       

Glasnik br VI       

Glasnik br VII       

Glasnik br VIII

Glasnik br IX      

Glasnik br X PDF    

Glasnik br X FLASH

 

U saradnji sa Ministarstvom za kulturu i medije Crne Gore i Venecijanskom kancelarijom UNESCO-vog regionalniog biroa za nauku i kulturu  Evrope, 2007. godine izašao je iz štampe "Vodič kroz muzeje Crne Gore", autora Anđe Kapičić i Velimira Vujaćića.

Radi se o popularnom džepnom izdanju, namijenjenom najširoj klijenteli.

Prezentovani su sadržaji svih crnogorskih muzeja, a publikacija, obima 224 strane sa velikim brojem kolora,  dostupna je na crnogorskom, engleskom i italijanskom jeziku preko prodajne službe Narodnog muzeja Crne Gore .

(kontakt).

Prva knjiga edicije "Nasljeđe", autora Milana Jovićevića, pod nazivom "Crnogorski državni i dinasticki amblemi", predstavlja jedno od kapitalnih muzejskih izdanja. U monografiji su po hronološkom principu sistematizovane prakticno sve poznate varijante grbova, zastava i drugih državnih i dinastičkih oznaka od Balšica do Petrovića.

Knjiga je formata 23 x 29,5 cm, luksuzno opremljena i obima 153 strane.

Dostupna je preko prodajne službe Narodnog muzeja Crne Gore .

( kontakt)

Druga knjiga edicije "Nasljede", autora Anđe Kapičić i Velimira Vujačića, pod naslovom "Strana odlikovanja u Crnoj Gori", afirmiše muzejsku kolekciju stranih odlikovanja, čija je istorijska vrijednost neprocjenjiva i po prvi put muzeološki obradena i naučno valorizovana. Posebnu vrijednost ove kolekcije čine strana odlikovanja najvišeg ranga uručena crnogorskom suverenu Nikoli I Petroviću Njegošu i istaknutim ličnostima vladarskog doma Petrovic - Njegoš raznim povodima. Izrađeno od plemenitih metala u najpoznatijim juvelirskim radionicama, ukrašeno dragim kamenjem, ovo ordenje zrači posebnim sjajem i značajem darodavca.

Na prvom međunarodnom sajmu knjiga u Podgorici publikacija je prograšena izdavačkim poduhvatom godine.

Monografija se može nabaviti preko  prodajne  službe Narodnog muzeja Crne Gore.

(kontakt).

Treća knjiga edicije "Nasljede", autora Tatjane Jović i Milana Jovićevića, pod naslovom "Crnogorska vojska-organizacija i uniforme", predstavlja interesantnu studiju, koja tretira  vojne reforme u Crnoj Gori i uniformizaciju crnogorske vojske od vremena vladike Petra II Petrovica Njegoša do 1914 godine.

Knjiga je obima 184 strane, formata 24,5 x 29,5 cm, bogato ilustrovana fotografijama i digitalnim simulacijama. Takode sadrži katalog svih crnogorskih vojnih oznaka (grbova) i širi rezime na engleskom jeziku.

Monografija se može nabaviti preko prodajne  službe Narodnog muzeja Crne Gore.

( kontakt)

 

Album "Crna Gora u oku princeze Ksenije", autora Anđe Kapičić, sadrži izbor fotografija koje je pocetkom XX vijeka snimila princeza Ksenija Petrović Njegoš. 

Fotosi, ciji se originali danas nalaze u fondu Muzeja kralja Nikole, imaju visoku dokumentarnu vrijednost i reprodukovani su na izuzetno kvalitetan način. 

Knjiga je obima 168 strane, formata 33,5 x 23,5 cm. Prateći tekst je štampan na crnogorskom, italijanskom i engleskom jeziku.

Publikacija se može nabaviti preko prodajne službe Narodnog muzeja Crne Gore.

( kontakt)

.

Monografija "Dvor kralja Nikole"  grupe autora (Milan Jovićević, Tatjana Jović i Ande Kapičić) posvećena je zbirkama i drugim sadržajima koji danas čine jezgro najstarije jedinice u sklopu Narodnog muzeja Crne Gore.

Knjiga je obima 252 strane, formata 23 x 29 cm. Štampana je na crnogorskom, italijanskom i engleskom jeziku.

Publikacija se može nabaviti preko  prodajne  službe Narodnog muzeja Crne Gore.

( kontakt)

.

Monografija Ande Kapičić "Dvor kralja Nikole"  tretira portrete posljednjeg crnogorskog suverena.

Knjiga je obima 150 strane, formata 21 x 279,5 cm, sa velikim brojem kolornih priloga i katalogom.

Može nabaviti preko prodajne  službe Narodnog muzeja Crne Gore.    

( kontakt) .

Edicija "Iz dvorskih albuma" pokrenuta je krajem 80-ih godina XX vijeka i obuhvata više knjiga, od kojih se u prodaji još uvijek mogu naci "Jubilej 1910" (50-o godišnjica vladavine kralja Nikole 1860-1910) autorke Ande Kapicic i "Kraj crnogorskog kraljevstva" Jakova Mraljevića.

Obije knjige pored tekstualnog dijela sadrže velik broj fotografija, preuzetih iz muzejskih i arhivskih fondova.

Primjerci se mogu nabaviti preko prodajne službe Narodnog muzeja .

( kontakt)

 

Monografija "Lubarda 1907-2007" posvećena je stogodišnjici rođenja našeg poznatog likovnog stavraoca. 

Radii se o luksuzno opremljenom izdanju grupe autora. 

Primjerci se mogu nabaviti preko prodajne službe Narodnog muzeja .

(kontakt) .

Katalog "Od niti do tkanine" objavljen je povodom otvaranja stalne postavke Etnografskog muzeja Crne Gore, koja se odnosi na narodnu radinost i tradicionalne tehnike i tehnologije u proizvodnji tekstila. 

Primjerci se mogu nabaviti preko prodajne službe Narodnog muzeja .

( kontakt)

 

U saradnji sa Centrom savremene umjetnosti iz Podgorice tokom 2008 je izašla iz štampe monografija pod naslovom "Individualne likovne poetike" autorke Ljiljane Zeković. Monografijom je obuhvacena savremena crnogorska likovna scena i jedan broj  stvaralaca, uglavnom iz mlađe generacije. 

Ovo luksuzno izdanje  može se nabaviti preko prodajne službe Narodnog muzeja (kontakt) .

Na ovoj WEB strani je prikazan samo dio publikacija Narodnog muzeja Crne Gore, a u narednom periodu ponuda ce biti proširena novim izdanjima, kao i vecim brojem kataloga štampanih povodom znacajnih izložbi.

 

KATALOZI (PDF)

 

2006.

Tomo Pavićević  

Lazar Pejović, Waterholes 

Igor Rakcević  

Dmitrij A. Prigov, Fantomi instalacija   

2007.

Ilija Šoškić - Praslika ideala 

Ilija Branko Burić   

Ivan Blažev 

Mihailo Pavicević, Seks u Malom Parizu    

Uopšteno i pojedinacno, ceški video  

2008.

Ivanka Vana Prelević   

Vladimir Tatarević, Spartanci (iz ciklusa Sila tela)  

Milena Martinović, Strati – Lunaria

Aleksandra Tomić Dada, Pakovanje intime  

Milena Jovicević Popović, Sugar free  

2009.

Aleksandar Berkuljan & Tatjana Jović, Duh Modernog doba na Dvoru  

David Eckard, Prestidigitation   

Aleksandar Rafajlović, Osnovna podela  

Ivan Kapicić, Traženje  

Miodrag Đurić DADO, Poklon Iva Đurića Narodnom muzeju

 Branimir Karanović, Fotografije   

 Lazar Vozarević, izložba iz fonda Umjetničkog muzeja  

2010.

Ivana Pejović  

Linda Adele Goodine  

Aleksandar Berkuljan - Holografika  

Igor Josifov - Manumission  

Blažo Kovačević, Probe   

Gordana Kuč   

 

 

 

 

 

 

 

- Pomorski muzej CG

- Prirodnjački muzej CG

- Muzički centar Crne Gore

- Biblioteka za slijepe

- Zavičajni muzej "Ganića kula" Rožaje

 

 

 

- Ministarstvo kulture

- Centar savremene umjetnosti

- Crnogorsko narodno pozorište

- Kraljevsko pozorište "Zetski dom"

- Državni arhiv CG

- Nacionalna biblioteka Crne Gore