POČETNA  |  O NAMA  |  AKTUELNOSTI  |  POSTAVKE  |  ZBIRKE  |   PUBLIKACIJE   |  POSJETA  KONTAKTI  |  RAZGLEDNICA  | 

 

RELJEFNA KARTA CRNE GORE

 

 

.

Lokacija

.

Nakon što je austrougarska vojska izvršila proboj lovćenskog fronta i zauzela Cetinje 1916. godine, u južnom krilu Biljarde, gdje je bio smješten i glavni štab okupacionih snaga, podignut je zastakljeni objekat na dva nivoa sa reljefnom kartom Crne Gore u srazmjeri 1 : 10.000. Reljef, na kojem se pored ostalog vide i dijelovi Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Albanije i Srbije,  napravljen je od betonske mase na kamenoj podlozi, na osnovu preciznih austrijskih topografskih mapa i premjera zemljišta rađenog za ono vrijeme najsavremmenijim sredstvima.  Za određivanje visinskih kota na karti korišćena je mreža tankih metalnih šipki (najvjerovatnije se radilo o komadima armatura), oko kojih je međuprostor ručno popunjavan, da bi odgovarao prikazu zemljišta. Površina je naknadno detaljno oslikana, tako da sadrži sve relevantne podatke o putnoj mreži onoga vremena, vodenim površinama, šumama i naseljenim mjestima.

Izgled zgrade u kojoj je Reljef bio smješten do početka 80-ih godina xx vijeka

Radi lakšeg pregleda karte, iznad njenog centralnog dijela podignut je most, sa kojeg je bio vidljiv svaki detalj.

Pored austrougarskih vojnih kartografa u izgradnji su učestvovali i crnogorski ratni zarobljenici, među kojima je bio i naš poznati vajar Marko Brežanin.

Stari zaštitni objekat uklonjen je početkom 80-ih godina XX vijeka i zamijenjen zastakljenom metalnom konstrukcijom paviljona koji se može i danas vidjeti

Ulaz u dio dvorišta Biljarde gdje je smještena reljefna karta Crne Gore

Reljef Crne Gore proglašen je spomenikom kulture (kulturnim dobrom) riješenjem br. 1794/1 od 14. 09. 1948. godine. Osim nesumnjive vojno-strategijske namjene koji je imao tokom ratnih godina, ovaj jedinstveni objekat  vremenom je dobio na značaju zbog estetskih i istorijskih vrijednosti, tako da danas predstavlja jednu od nezaobilaznih turističkih atrakcija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pomorski muzej CG

- Prirodnjački muzej CG

- Muzički centar Crne Gore

- Biblioteka za slijepe

- Zavičajni muzej "Ganića kula" Rožaje

 

 

 

- Ministarstvo kulture

- Centar savremene umjetnosti

- Crnogorsko narodno pozorište

- Kraljevsko pozorište "Zetski dom"

- Državni arhiv CG

- Nacionalna biblioteka Crne Gore