e-mail: nmcg@t-com.me      mkn@t-com.me   
   mne / eng
 

O NAMA  |  AKTUELNO  | STALNE POSTAVKE  | ZBIRKE    SARADNJA  |   PUBLIKACIJE   |  POSJETA  KONTAKTI  RAZGLEDNICA 

KORISNI LINKOVI

 

 

SERVISI:

Pristup informacijama

Javne nabavke

Interna akta

 

.

.

..

*      *      *      *      *

..

"Imaginarni Balkan - identiteti i sjećanja u dugom 19-om vijeku"

 

međunarodni projekat realizovan u saradnji sa UNESCO i ICOM

uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore

 

Sa otvaranja prve izložbe u Ljubljani>>>

 

Sa svečanog otvaranja na Cetinju >>>

.

 

.

*      *      *      *      *

.

Postavka u Vladinom domu na Cetinju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

foto: A. Berkuljan

 

 

Međunarodna Izložba pod naslovom "Imaginarni Balkan, identiteti i sjećanja u dugom 19-om vijeku", u organizaciji UNESCO, posvećena je formiranju i razvoju modernih nacija u jugoistočnoj Evropi, s naglaskom na kulturne, političke i druge procese, koji  su uslovili transformaciju tradicionalnih u moderna društva.

 

U ovoj manifestaciji učestvuju: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kipar, Grčka, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Slovenija, Bugarska, Rumunija i Njemačka.

 

Izložba je zajednićki projekat nacionalnih istorijskih muzeja iz cijelog regiona i predstavlja napor na uspostavljanju dijaloga u vezi sa zajedničkim nasljeđem koje je inkorporirano u identitete balkanskih naroda.

 

Na ovaj način su istorijski muzeji po prvi put "ukinuli" političke granice da bi radili zajedno, koristeći sopstvene fondove i zbirke kao argument u korist tvrdnje da su pojedinacni identiteti prožeti elementima drugih, što predstavlja ne samo regionalni nego i globalni proces i pravilo.

 

Bez obzira na činjenicu što su vjekovni odnosi balkanskih država i naroda često bili uslovljeni konfliktima, u periodu o kojem je riiječ različiti oblici komunikacije na svim nivoima dovode do ukrštanja tradicija, što je predstavljalo istorijsku neminovnost.

 

Stapanje tradicionalnog i modernog stvorilo je nove kvalitete

 

Izložbu čine sljedeći segmenti:

Uvod – Kafana

Poglavlje I – Stari način života

Poglavlje II – Putovanje i komunikacija

Poglavlje III – Novi društveni poredak i nastanak srednje klase

Poglavlje IV – Učenje i širenje znanja

Poglavlje V – Mapiranje

Poglavlje VI – Oslanjanje na istoriju

Poglavlje VII – Heroji i antiheroji

Poglavlje VIII – Javne proslave

Poglavlje IX – Prikaz nacije

Zakljucak – Čija je ovo pjesma

 

Svakoj od zemalja učesnica data je mogućnost izbora predmeta, projekcija ili multimedijalnih sredstava.

 

Izložba ce biti otvorena u Ljubljani 8-9 aprila 2013. godine za vrijeme predsjedavanja Slovenije Savjetom ministara jugoistočne Evrope.

 

Uvodne tekstove za katalog uradili su: Irina Bokova, generalni direktor UNESCO, Dr Hans-Martin Hinz, predsjednik ICOM, Dr Žiga Turk, ministar nauke, sporta i kulture Slovenije i Marija Todorova, istoričar.

Segment zajedničke postavke posvecen Crnoj Gori realizovali su Isidora Kovacevic i Aleksandar Berkuljan (Narodni muzej Crne Gore)

 

Crna Gora je predstavljena na sljedeci način:

 

Uvod – Kafana

 

Rudolf Mosinger, Crnogorci u kafani, 1910 (uveličani fotopano)

.

     

"Ibrik" za "tursku kafu" i stolnjak sa monogramom sultana Mehmeda V (originali iz muzejskog fonda, poklon kralju Nikoli)

.

Poglavlje I – Stari nacin života

 

 Razglednica s početka XX vijeka (uvelicani fotopano)

 

Poglavlje II – Putovanje i komunikacija

 

Početak izgradnje "pristana" u Baru (uveličani fotopano)

 

Luca Comerio, svečanost na Obilića poljani, Cetinje 1910 (uveličani fotopano)

 

Virtuelna Crna Gora -  stereoskop sa 25 originalnih kolornih 3D snimaka,

korišćen na crnogorskom dvoru početkom XX vijeka

 

Poglavlje III –  Novi društveni poredak i nastanak srednje klase

 

Luca Comerio, podijum za koturaljke kod Plavog dvorca, Cetinje 1910 (uveličani fotopano)

 

 

Poglavlje IV – Učenje i širenje znanja

 

Polaznice "Instituta carice Marije", prve ženske obrazovne institucije na Balkanu, Cetinje 1909 (uveličani fotopano)

 

Poglavlje V – Mapiranje

 

Mapa slobodne Crne Gore na Balkanu iz 1859. godine (Izradio Jan Vaclik nakon bitke na Grahovcu 1858)

 

Poglavlje VI – Oslanjanje na istoriju

 

Njegoš kao simbol promjena, poprsje u bronzi, rad Ivana Meštrovića

(u vrijeme vladike Rada formirane su prve regularne vojne i policijske jedinice u Crnoj Gori, osnovan je Senat, uveden fiskalni sistem, prve škole ...)

 

Poglavlje VII – Heroji i antiheroji

 

Snimak opere "Balkanska carica"

 

Poglavlje VIII – Javne proslave i Poglavlje IX – Prikaz nacije

 

Dokumentarni film u trajanju od 15 minuta snimljen 1910. godine tokom proslave krunisanja Nikole I

 

Zakljucak – Čija je ovo pjesma

 

 

 

Dokumentarni film bugarske autorke Adele Peeve o pjesmi koju mnogi na Balkanu smatraju svojom

poslužio je kao osnova za priču o ukrštanju tradicija

 

Budžet:

 

Finansijske obaveze su podijeljene na dva dijela :

a. pojedinačne i

b. zajedničke.

UNESCO podržava Projekat sa 50.000 eura, a ICOM sa 15.000. Iz ove sume ce biti finansirana izrada kataloga na engleskom jeziku, prevod na jezike ucesnika, dizajn izložbe, uvodni paneli i osiguranje originala za vrijeme trajanja izložbe u Ljubljani.

Crna Gora bi trebalo da participira okvirno sa 8.000 eura.

Sve zemlje učesnice su u obavezi da budu domacini izložbe, tako da će po zadatom rasporedu u Crnoj Gori bila prikazana tokom jula i avgusta 2015. godine.

 

*      *      *      *      *

.

ARHIV >>>

 

na pocetak

 

 

Istorijski, Umjetnički i Arheološki muzej u Vladinom domu

Muzej kralja Nikole

 

Njegošev muzej Biljarda

 

Etnografski muzej

 

Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić

 

Mauzolej crnogorskih vladara u dvorskoj crkvi na Ćipuru

 

Njegošev mauzolej na Lovćenu

 

Mauzolej Vladike Danila na Orlovom kršu

 

Lapidarijum u dvorištu Biljarde

 

Reljefna karta Crne Gore

 

Njegoševa rodna kuća

 

 

Copyright © Narodni muzej Crne Gore & A.Berkuljan